Even geduld A.U.B. Eerst Facts & Figures!
19 februari 2021 

Even geduld A.U.B. Eerst Facts & Figures!

Wat lezen we op de overheidssite over “specifieke sectorale contactbeperkende maatregelen en financiële regelingen voor de sportsector”? En “De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking”.

feiten sport vitaliteit

Verder lezen we op de overheidssite dat er specifiek voor de sportsector een steunpakket voor amateursportorganisaties is. Dit pakket bestaat dan onder andere uit het tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS), een huurkwijtscheldingsregeling (TVS) voor verhuurders die een accommodatie verhuren aan een sportvereniging. Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO). Een regeling tegemoetkoming in de vaste lasten voor verenigingen met accommodatie in eigendom of beheer (TASO). Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ). Uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. We zijn benieuwd wat er dan nog van overblijft.

Feiten en cijfersVolgens ons bedroegen de eerste tegemoetkomingen al zo’n slordige 110 miljoen Euro. Voor specifieke sectorale herstel- en steunmaatregelen trekt het kabinet trekt in een tweede extra steunpakket nog eens miljoenen extra uit voor de sector (rijksoverheid.nl, aug 2020). In aanvulling hierop komt er een eenmalige vergoeding van gemiddeld zo’n €14.000 voor naar verwachting 800 evenementenhouders (€11 mln) en wordt het sport-specifieke pakket aangepast en verlengd (€60 mln) (rijksoverheid.nl, okt 2020). Sportkoepel NOC*NSF stelt in 2021 via het zogenoemde coronanoodfonds €6 mln extra beschikbaar voor de hard door corona getroffen sportbonden (nocnsf.nl, nov 2020). Actuele (economische en arbeidsmarkt-) ontwikkelingen zijn inmiddels zo dat als gevolg van de coronacrisis veel werknemers in de sport- culturele en recreatieve sector voor omscholing en/of een carrièreswitch kiezen (BD, okt 2020).

Maar ook ketens zoals de Basic-Fit-keten heeft door de sluiting van sportscholen in 2020 een verlies geleden van meer dan €80 mln (VK, aug 2020). Impact op sectorale economie en arbeidsmarkt op korte termijn is dat het aandeel bedrijven in de sector cultuur, sport en recreatie dat in 2020-2021 als gevolg van de coronacrisis failliet gaat, stijgt volgens prognoses van CPB (sep 2020) met 12,6%-punt.

Werkgelegenheid
In de werkgelegenheid in de sector cultuur, sport en recreatie is het mbo-segment enigszins oververtegenwoordigd (in 2020 Q3 62% van de vacatures tegenover overall 54%). Uitgaande van een 3e golf en het in de 1ste helft van dit jaar te laat beschikbaar komen van voldoende vaccins is in de sector op mbo-niveau in 2020 sterke krimp en in 2021 ook geen groei van de werkgelegenheid te verwachten. De recente ontwikkelingen sinds de eerste maand van 2021 hebben in negatieve zin extra impact op de medewerker sport en recreatie (eveneens mbo2, minder werk door minder sportmogelijkheden) (SBB). Impact en overige trends op langere termijn is de verschraling van sportieve voorzieningen de aantrekkingskracht van steden op zowel toeristen als bewoners (tijdelijk) verminderen, en daarmee steden ook minder geliefd maken bij het bedrijfsleven.

Maar wat hebben we nu aan deze pessimistische cijfers en feiten? Het zou toch fijn zijn als we wat meer aanknopingspunten voor (weder-)opbouw krijgen; nu wordt er dus veel geld gepompt in instandhouding van misschien wel verouderde, niet-effectieve sportinfrastructuren. Natuurlijk zitten wij hier ook als fijne stuurlui aan de crisis-wal. We zien ook in andere Europese landen om ons heen naarstig zoeken naar nieuwe ideeën om mensen in de beweging te krijgen of te houden.

Het slechtste voorbeeld is dan wel een overheid die je als het ware een testbeeld voorzet met de tekst “even geduld A.U.B”. Je mag verwachten dat de overheid het voortouw neemt om met beschikbare middelen, kennis en verbindende kracht initiatieven te initiëren en te faciliteren. Er beweegt zeker iets, onder meer vanuit ministerie van VWS (Sportinnovator|ZonMW). Er wordt nu met lef Iets meer verbindingskracht en iets minder bureaucratie aan de dag gelegd. Het is ook onze missie om hieraan bij te dragen. Met aansprekende projecten en ondernemerschap. Met als doel maatschappelijke impact door het mede-ontwikkelen van nieuwe frisse ideeën en het scouten van kosteneffectieve oplossingen.

Nieuwe oplossingen
Zoals een urbandanceground (UDG); UDG maakt social dancing in de buitenlucht mogelijk. De dansvloer nodigt jongeren uit om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. Het concept komt uit het creatieve brein van Petra Pluimers, eigenaar van PM-Dance en masterstudente sport en bewegingsinnovatie. Het idee is ontstaan na onderzoek onder jongeren over hun beweegwensen. Na gedegen onderzoek blijkt dat 75% van de jongeren structureel niet sport en beweegt in de openbare ruimte, en kwam er ook naar voren dat slechts 7% van de meisjes tussen de 12 en 16 wél eens beweegt in de wijk. Tegenover 54% van de jongens. Er is toen een specifieke prijsvraag van een half jaar uitgezet, waarbij meisjes ideeën konden insturen over op wat voor manier zij willen sporten en spelen in de openbare ruimte. Heel vaak kwam naar voren dat meisjes willen dansen, TikTok-video’s maken, HipHoppen, maar geen een echt concreet idee. Daarop zijn een groep meisjes uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland bij elkaar geroepen met daarbij een tekenaar die hun ideeën ook direct ging uittekenen. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat ze graag willen dansen, op een zwart-wit-geblokte vloer zoals in de films. En moest er ook een mogelijkheid zijn om hun muziek af te spelen. Uit die samenspraak en tekeningen kwam het idee voor de UDG tot stand.” De Sports Vitality HUB ondersteunt dergelijke initiatieven en helpt ze te realiseren.

Meer weten?
Wil je meer weten over cijfers trends en andere (internationale) feiten?   Neem dan direct contact op met Victor Beerkens e-mailadres: victor@sportsvitalityhub.com

 

Over de schrijver
Connector I Community Builder I Blogger I Podcaster I Speaker I Investor I Vitaliteitsmakelaar® Talks about #sports, #vitality, #innovation, #communities, and #entrepreneurship
Reactie plaatsen