Deze veranderende samenleving, waarbij ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt om een vernieuwende aanpak en een vergroot aanpassingsvermogen. Alle veranderingen hebben namelijk effect op ons gedrag. Immers, de manier waarop wij bewegen is door maatschappelijke ontwikkelingen aan verandering onderhevig. Daarnaast moeten we effectief en efficiënt omgaan met onze beschikbare ruimte. Dit biedt nieuwe perspectieven over de rol en invulling van onze ruimte in combinatie met sport en bewegen. Het vernieuwde perspectief wordt samengevat in de term Urban Sports Planning. 


Urban Sports Planning

Door urban sports (bewegen), sports planning (sport) en urban planning (ruimte) te combineren introduceren we een nieuwe term: urban sports planning. We bieden een nieuwe kijk op sport en bewegen vanuit de ruimtelijke context. Het gaat hierbij om sportfaciliteiten zoals sportparken en sporthallen en de openbare ruimte. 

 
Anders denken, anders doen

Vernieuwing betekent een nieuwe zienswijze op het gebruik en inrichting van onze ruimte. Wij kiezen voor onder andere een benadering door cross sectoraal te denken, het combineren van functies en de (open) multi sports club centraal te stellen. Ook laten wij zien hoe innovatie ingezet kan worden om mensen in beweging te zetten. 

Verrassen, uitdagen en nieuwsgierig maken

Vaak wordt ons de vraag gesteld, hoe dan? Wij willen samen met jou een antwoord bieden op deze vraag. Hoe veranderen we met onze maatschappij mee? Welke trends hebben invloed op sport en bewegen? En hoe bieden we nieuwe ervaringen aan? Hoe kan je mensen verrassen, of liever gezegd verbazen? Hoe stimuleer je de nieuwsgierigheid van mensen? En hoe ga je ze uitdagen om in beweging te komen? 
Ik sluit aan

Over de grenzen heen

Sports+Vitality kent een internationale focus wat ons uniek maakt in België en Nederland. Dagelijks sparren wij met bedrijven, overheden, sportbedrijven en projectleiders over de hele wereld. Hierdoor zijn wij in staat om (inter)nationale innovaties en inspirerende projecten te scouten, te introduceren en te vertalen voor jouw situatie. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? 
€ 200,- per jaar

Urban Sports Planning community

Binnen deze community staat inspiratie en verbinding centraal om op een vernieuwende manier naar de ruimte te kijken. Deze community is een initiatief van Sports+Vitality BV en is bedoeld voor mensen werkzaam bij overheden en sportbedrijven in België en Nederland. Verrijk jouw kennis, maak kennis en raak geïnspireerd.  Wat kan je verwachten:

  • Online community waar iedereen elkaar kan vinden en kennis en expertise kan uitwisselen
  • Community sessies waarin projecten uit de community worden besproken evenals de uitdagingen. Dit biedt ook de ruimte om jouw project of uitdaging te bespreken met de andere leden.
  • Expertsessies waarin een inspirerend project en/of concept wordt behandeld en besproken. 
  • Toegang tot de inspiratiebibliotheek waar je als lid uit kan putten voor bijvoorbeeld interne presentaties. Vanuit deze bibliotheek kan je foto’s downloaden en evenals de presentaties van de community en expert sessies (met toestemming van de spreker).
  • Korting op inspiratiereizen, masterclasses en meer georganiseerd door Sports Vitality.

 

Voor € 200,- per jaar (ex BTW) ben je lid van de community met bovenstaand aanbod. De Urban Sports Planning community kan je zien als een individueel en interactief abonnement waar inspiratie en verbinding centraal staan. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Je bent vrij om deel te nemen aan de sessies.


MARIEKE VAN KAN - Gemeente Nijmegen: "Een mooie interactieve manier om je vakkennis te verrijken; laagdrempelige, deels informele ( informatie) bijeenkomsten over sportieve en speelse innovaties in binnen en buitenland."

INSPIRATIEREIS DENEMARKEN

ontdek de sport en beweeggeheimen van Denemarken

25 t/m 29 september 2022

CONTACT

voor vragen en opmerkingen, stuur een email naar Arno Hermans of bel +31 (0)6 22 528 705.

Het Urban Sports Planning concept is mede mogelijk gemaakt door het Vitality Living Lab project.