Van sportieve dijken tot actieve industrieterreinen
08 december 2021 

Van sportieve dijken tot actieve industrieterreinen

Onlangs kopte het Eindhovens Dagblad nog: 'Peperdure Eindhovense parkeergarage blijft leeg ‘door corona’, zegt de gemeente'. Een slordige 20 miljoen werd geïnvesteerd in een P&R-faciliteit naast het Van der Valk hotel en aan de rand van het natuur-, sport- en recreatiegebied Genneper Parken. Een bezoek aan Eindhoven.nl maakt duidelijk dat geen verbinding wordt gezocht met de directe omgeving. En dus de mogelijkheden onbenut worden gelaten. Het is één van de vele voorbeelden hoe gemeenten monofunctioneel omgaan met hun gebouwde omgeving.

Niet alleen Eindhoven kent de uitdaging om binnen het gemeentelijke apparaat samen te werken. Ook andere gemeenten kampen hiermee. Wat is het dat gemeenten niet overstijgend naar hun omgeving kunnen kijken? En dus hier ook niet op acteren. Is het de politieke lef die ontbreekt? Zijn het de budgetten die niet gecombineerd kunnen worden? Is het de kortzichtigheid? Is het de complexiteit? Ontbreekt het aan voorbeelden? Communiceert de afdeling mobiliteit onder andere met de beleidsmakers van sport? 

"35.000 betrokken Finnen vinden dat zij zelf het voorbeeld moeten geven door te werken aan hun eigen gezonde leefstijl. En de burgemeester gaat hierin voorop"

 Helsinki zet in op bewegen, niet op sport
Onlangs werd in een Urban Sports Planning-sessie met de gemeente Helsinki duidelijk dat zij dwars door hun eigen organisatie hun beweegbeleid hebben vormgegeven. Te beginnen met de gemeente zelf. Deze 35.000 betrokken Finnen (gemeentelijk apparaat) vinden dat zij zelf het voorbeeld moeten geven door te werken aan hun eigen gezonde leefstijl. En de burgemeester gaat hierin voorop. Daarnaast worden in de stad diverse projecten opgezet om sport en bewegen verder te faciliteren. Dit vanuit diverse invalshoeken. Zij kijken horizontaal door de organisatie waarbij wij te vaak verticaal denken. 

Daarnaast werken ze in Helsinki onder andere samen met NGO’s, het bedrijfsleven en inwoners. Middels een dashboard wordt continu gemonitord hoe hun inwoners in beweging zijn en blijven. Uiteindelijk wil de gemeente ervoor zorgen dat hun inwoners meer gaan bewegen. Zij hebben heel bewust gekozen voor een campagne rondom bewegen, en niet rondom sport. Projectleider Minna Paajanen lichtte toe: 'The most important thing is to commit those actors, who are not defining themselves as a promoter of physical activity'. De vele projecten hebben een verbintenis met zorg en mobiliteit. Er wordt hierbij ook veel aandacht geschonken aan de ruimtelijke inrichting voor de fietser. 

Bouwen met de natuur
Door de schaarser wordende ruimte moeten we veel beter gaan nadenken over slimme combinaties. Niet alleen de vele daken zijn onbenut. Een andere benadering zie je met het initiatief Ecoshape; building with nature. Zij grijpen de kracht van de natuur aan om nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. Vanuit Dordrecht brengen zij een netwerk bij elkaar met veel technische expertise rondom watergerelateerde infrastructuur. Zou het mogelijk zijn om samen met Ecoshape sport en bewegen te bevorderen? Hoe kan je duinen en dijken inrichten om sport en bewegen te stimuleren? 

"Hoe kan een winkelcentrum mede dienst doen als sportlocatie? Of een bedrijventerrein inrichten om bewegen te bevorderen?"

Door een eenzijdige projectbenadering worden automatisch andere mogelijkheden uitgesloten. Door het onderzoeken van de toegevoegde waarde van slimme combinaties dragen deze bij het vergroten van het draagvlak en de haalbaarheid. 

In Eindhoven wordt een stuk grond opgeofferd om een alternatief voor het centrum te bieden, laat het ook een wezenlijk onderdeel uitmaken van een totale gebiedsontwikkeling. Welke toegevoegde waarde heeft een P&R voor de Genneper Parken? Maar ook voor Van der Valk? Ben creatief en betrek stakeholders erbij. Kijk niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst. En haal de eenzijdigheid uit het project. Hoe kan een winkelcentrum mede dienst doen als sportlocatie? Of een bedrijventerrein inrichten om bewegen te bevorderen? Dagelijks zie ik veel nieuwe concepten in met name het buitenland. Wat kunnen we hiervan leren en toepassen? 

Het gaat over het transformeren van de monocultuur naar een multicultuur. Ga eens in gesprek met een andere afdeling, kijk eens naar andere initiatieven. Leer en implementeer. Blijf niet verticaal denken, juist horizontaal.

Het complete rapport is hier te downloaden


Over de schrijver
"Most connected sportstech person in The Netherlands" / speaker future of sports / urban sports planning Arno Hermans is sinds 2009 actief in het domein van sportinnovatie. Binnen het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs richtte hij in 2011 de afdeling Sports Engineering op. En op 4 januari 2016 werd Europa’s eerste sports accelerator gelanceerd. Door zijn internationale focus weten buitenlandse bedrijven en organisaties Hermans regelmatig te vinden. Hij weet als geen ander hoe de sport innoveert. Een Australische evenknie gaf hem de titel: 'most connected sportstech person in The Netherlands'. Als aanjager van vernieuwing opereert hij nu vanuit het bedrijf Sports+Vitality BV. Met dit bedrijf beantwoordt hij maatschappelijke uitdagingen en implementeert hij innovaties om werk- en leefomgevingen vitaler en gezonder te maken. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het sportbeleid en ontwikkelingen daarin. Voor meer informatie: arno@sportsvitalityhub.com. Zie ook www.sportsvitalityhub.com.
Reactie plaatsen