Yolanda

Co-founder en Coach&Content manager @WOOSH5.com
Read more about this author...
Chief Coaching & Content Officer, Co-founder
Yolanda is de mede-oprichter van WOOSH5 op basis van haar jarenlange ervaring in het coachen van managers op het verhogen van hun veerkracht. Als Chief Coaching & Content Officer is ze verantwoordelijk voor de het opleiden en certificeren van onze coaches, het curriculum en assessment, en de content ontwikkeling en uitvoering van onze producten en diensten.

Yolanda heeft een succesvol HR en Coaching track record en is er van overtuigd dat veerkracht ontwikkeling een must is voor de 21e eeuw. Voorafgaand aan WOOSH5 bekleedde Yolanda professionele en managementfuncties bij Philips, ICI, GITP en Shell / Montell. Ze schreef verschillende best-sellers over zelfontplooiing en veerkracht.

Yolanda is afgestudeerd in Arbeids & Organisatie Psychologie en is een internationaal geregistreerde e-coach.
You can also find me in these places...